Monday, September 3, 2012

Ang Higit Pa


Nawawala ako. Hindi ko alam saan ako patungo.

Nadidiliman na ako sa mundo ko. Hindi ko alam saan pa ako hahanap ng ilaw.

Pinanghihinaan ako ng loob. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pag-asa.

Bumibitaw na ako. Hindi ko alam saan ako hahanap ng lakas para maging matibay.

Nawalan ako ng daan pero nakita ko ang daan Mo, ito akong lumalapit na naman Sayo. Nadidiliman ako sa mundo ko pero nakita ko ang ilaw na bigay Mong tinalo pa ang lahat ng maningning na mga tala. Pinanghihinaan ako ng loob pero pinakitaan Mo ako ng pag-asa. Bumibitaw na ako pero ni hindi Mo binibitawan kahit ang hibla ng buhok ko.

Ikaw lang, higit pa para maging maayos uli ako. Ikaw lang, sobra-sobra na. Ito ang buhay ko, Ikaw na ang bahala, Panginoon.

Salamat, Panginoon.

No comments:

Post a Comment

May karapatan kang ipahayag yan. Tongue in a lung, wag kang tatameme.