Sunday, January 5, 2014

Ang Kung Ako Sana


Kung ako sana pinili mo, di ka sana nasasaktan ngayon.

Kung ako sana pinili mo, di ka sana umiiyak ngayon.

Kung ako sana pinili mo, di ka sana nahihirapan ngayon.

Kung ako sana pinili mo, di ko sana kailangang lumayo sayo.

Kung ako sana pinili mo kaso hindi, kaso kahit isang beses sa madaming pagkakataon natin, di mo ako nagawang piliin. 

Mahal mo lang ako at gusto mo lang ako, pero hanggang salita ka lang kasi kahit kailan, di mo ako kinakayang piliin kahit ikaw ang lagi kong gustong piliin. Di mo ako mapili kasi mas mahal at gusto mo sila higit sa akin.

Kaya sige, kung kaya mo na akong piliin dahil wala na sila, wag ka mag-alala, ngayon kasi di na kita gustong piliin.

No comments:

Post a Comment

May karapatan kang ipahayag yan. Tongue in a lung, wag kang tatameme.