Saturday, February 8, 2014

Ang Periodic Table Of Elements

Kumuha ka ng papel at Periodic Table of Elements. Subukan mong intindihin ang sasabihin ko, kung gusto mo akong maintindihan

1

Iodine
Lutetium Vanadium
Uranium
Astatine
Sulfur Sodium
Magnesium Lanthanum Hydrogen Oxygen
Sodium!! :'(


2
Carbon Aluminum Lanthanium

Carbon Oxygen
Iodine Barium
Calcium
Praseodymium Oxygen
Hydrogen Iodine Neodymium Iodine.


3
Manganese Hydrogen Aluminum
Potassium Iodine Tantalum.

4
Boron Nickel Gallium Yttrium
Carbon Oxygen
Lanthanum Hydrogen Astatine
Praseodymium Oxygen
Carbon Sodium Potassium Tantalum Nitrogen
Molybdenum
Carbon Oxygen.

5
Silicon Germanium
Potassium
Lanthanum Yttrium Oxygen
Calcium
Potassium!!

6
Tungsten Silver
Molybdenum
Potassium
Carbon Oxygen
Potassium Americium Uranium Sulfur Thorium Indium.


Gusto kong maintindihan mo ako. Intindihin mo ako. Ayoko ng maging parte ka ng buhay ko. Ayoko na din na bigyan mo ako ng lugar sa buhay mo. Sige na, hanggang dito na lang.

No comments:

Post a Comment

May karapatan kang ipahayag yan. Tongue in a lung, wag kang tatameme.