Sunday, December 8, 2013

Tongue In A Lung: Say Something By A Great Big World And Christina Aguilera


Say something I'm giving up on you
I'll be the one if you want me to
Anywhere I would have followed you
Say something I'm giving up on you

And I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all

And I will stumble and fall
I'm still learning to love
Just starting to crawl

Say something I'm giving up on you
I'm sorry that I couldn't get to you
Anywhere I would have followed you
Say something I'm giving up on you

And I will swallow my pride
You're the one that I love
And I'm saying goodbye


Say something I'm giving up on you
I'm sorry that I couldn't get to you
Anywhere I would have followed you
Say something I'm giving up on you
Say something I'm giving up on you
Say something
Inaantay mo yung mga salitang gusto mong marinig, inaantay mo yung mga salitang hahatakin ka pabalik, inaantay mo pero alam mo kung ano ang tama. Inaantay mo pero alam mo kung anong dapat gawin, na minsan, di lang talaga sapat ang pag-ibig. Sana sapat, sana pero hindi laging ganun. Hindi ganun ngayon.

No comments:

Post a Comment

May karapatan kang ipahayag yan. Tongue in a lung, wag kang tatameme.